پوشش های اتومبیلی

سفید پلی یورتان اتومبیلی ( رنگ ۲۱ )

کیلر پلی یورتان اتومبیلی ( گرید A )

کیلر پلی یورتان اتومبیلی ( گرید B )

هاردنر کیلر اتومبیلی

هاردنر سفید پلی یورتان اتومبیلی

مشکی فوری اتومبیل

قرمز فوری اتومبیل

زرد تخم مرغی تخم مرغی فوری اتومبیل

آلبالویی فوری اتومبیل

قهوه ای سیر فوری اتومبیل

قهوه ای روشن فوری اتومبیل

زرد لیمویی فوری اتومبیل

زرد پرتقالی  فوری اتومبیل

نارنجی فوری اتومبیل

سرمه ای فوری اتومبیل

سبز فوری  فوری اتومبیل

122