رنگ های فوری

رنگ های فوری تولید شده در رنگسازی شبرنگ شامل دو دوسته مخصوص چوب و اتومبیلی می باشد

رنگ های نیترو سلولزی مخصوص چوب

این رنگ ها بر پایه رزین های الکید و نیترو سلولز بوده و ثبات فوری خوبی داشته و مزیت آنها سرعت بالای خشک شدن است . رنگ آمیزی با این رنگ ها راحت بوده و قابلیت پولیش فوری و دریافت لایه مجدد را بخوبی دارا می باشند . ضمنا این گروه مقاومت رطوبتی خوبی داشته و بعلت چسبندگی خوب ،روکش خوب و مناسبی روی سطوح چوبی ایجاد می نمایند .

رنگ های نیترو سلولز اتومبیلی

این رنگ ها بر پایه رزین نیترو سلولز بوده و سرعت خشک شدن بالایی دارند .ثبات فوری و مقاومت uv بسیارخوب ،عدم زرد گرایی ،مقاومت رطوبتی خوب و چسبندگی و براقیت عالی ازمزایای این رنگ ها محسوب میگردند. این پوشش ها بعنوان روکش اولیه بر روی سطوح کار انواع خودرو و وسایط نقلیه مصرف دارد .